Bedelli Askerlik Uygulaması

Guanco Başkonsolosluğu 18.12.2014

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURULARI HAKKINDA DUYURU

1) Milli Savunma Bakanlığı-Askeralma Dairesi Başkanlığından (MSB-ASAL) alınan bir yazıda, 1111 Sayılı Askerlik Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair 6582 Sayılı Kanun’un 13 Aralık 2014 tarihli ve 29204 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği, bu çerçevede, 1111 sayılı Askerlik Kanunu’na eklenen Geçici 52. Madde ile “Bedelli Askerlik Uygulaması”na başlandığı bildirilmektedir.

2) 1111 Sayılı Askerlik Kanununun Geçici 52. Maddesi çerçevesinde “Bedelli Askerlik Uygulaması”, 01 Ocak 1988 tarihinden (bu tarih dahil) önce doğanlardan, her ne sebeple olursa olsun henüz fiili askerlik hizmetine başlamamışlar veya her ne sebeple olursa olsun daha önce bedelli veya dövizli askerlik hizmeti kapsamından çıkarılıp yaş şartını taşıyanlar ile herhangi bir yaş sınırlaması aranmaksızın kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce “Askerliğe Elverişli Değildir” kararlı raporları nedeniyle askerlik hizmetinden muaf tutulanları kapsamaktadır.

3) Yukarıdaki şartları taşıyan ve bedelli askerlik yapmak isteyen görev çevremizde yaşayan yükümlülerin bu taleplerini bir form dilekçe ve nüfus cüzdanının aslı ile birlikte en geç 13 Şubat 2015 tarihine (bu tarih dahil) kadar Başkonsolosluğumuza iletmeleri ve yine bu süre içinde askerlik bedeli olan 18.000 TL’sının (veya yurtdışından yapılan havalelerde TCMB döviz satış kuruna göre ödeme tarihindeki karşılığı kadar konvertibl yabancı ülke parasını) tamamını peşin olarak ödemeleri gerekmektedir.

Başvurular ve banka işlemleri noter onaylı vekâletname ile yetkilendirilmiş avukatlar aracılığıyla da yapılabilecektir.

Kanun’un öne sürdüğü süreler içinde hem başvurular hem de ödemeler yapılmış olmalıdır. Aksi halde zamanında işlemlerini tamamlayamayanlar bedelli askerlik kapsamından faydalanamayacaklardır. Başvuru ve ödeme tarihleri hiçbir mazeret sebebiyle geciktirilmeyecektir.

Yükümlüler, Nüfus Cüzdanlarıvebaşvuru dilekçesi ile müracaat edecekler ve Başkonsolosluğumuzca düzenlenecek “Yurt Dışı Bedel Ödeme Belgesi”ni alarak, bu belge ile bankadan askerlik bedeli ödemesini yapacaklardır.

Bankadan alınacak 3 nüsha dekont Başkonsolosluğumuza teslim edilecektir.

Dekontun Açıklama kısmında:

Ödemenin Bedelli Askerlik hizmeti karşılığı olduğunu belirtir açıklama

T.C. Kimlik No

Ad Soyad

Doğum tarihi gün/ay/yıl

Nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe

Ödenen bedel yazılacaktır.

4) Askerlik bedelinin yatırılacağı banka hesaplarına ilişkin bilgiler aşağıda sunulmaktadır. Ancak ödeme, Başkonsolosluğumuzca “Yurtdışı Bedel Ödeme Belgesi”nin düzenlenmesinden sonra yapılacaktır.

Banka Hesabı: “Savunma Sanayii Destekleme Fonu” adına;

T. Halk Bankası IBAN No (TL) TR31 0001 2009 4520 0010 2600 83

T.C. Ziraat Bankası IBAN No (TL) TR49 0001 0017 4537 7119 4351 38

T. Vakıflar Bankası IBAN No (TL) TR28 0001 5001 5800 7302 9593 00

5) Başvuruları tamamlanan yükümlülerin belgeleri, en kısa sürede Başkonsolosluğumuzca bağlı bulundukları askerlik şubelerine gönderilecektir. Askerlik Şubelerince yükümlüler için düzenlenecek ve Başkonsolosluğumuza gönderilecek “Bedelli Askerlik Hizmet Belgesi” başvuru sahiplerine teslim edilecektir.

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.

T.C. Guanco Başkonsolosluğu

Melih Bora Kerimoğlu Başkonsolos
Pazartesi - Cuma

09:00 - 12:00 / 13:30 - 17:30

Bilgi taleplerinin, acil durumlar dışında, e-posta kanalıyla yapılması önemle rica olunur.
31.12.2018 1.1.2019 Yeni Yıl
4.2.2019 9.2.2018 Bahar Bayramı (Çin Yeni Yılı)
5.4.2019 5.4.2019 Mezar Ziyareti Günü
1.5.2019 1.5.2019 Emek Günü
4.6.2019 4.6.2019 Ramazan Bayramı (Guanco'da bayramın ilk günü)
7.6.2019 7.6.2019 Ejderha Kayığı Bayramı
10.8.2019 10.8.2019 Kurban Bayramı
13.9.2019 13.9.2019 Güz Ortası Bayramı ve ÇHC Ulusal Günü
1.10.2019 7.10.2019 Çin Ulusal Günü
29.10.2019 29.10.2019 Cumhuriyet Bayramı