Dövizle Askerlik Başvurusu

Guanco Başkonsolosluğu 22.01.2019

T.C. Milli Savunma Bakanlığı tarafından 3 Ağustos 2018 tarihinde durdurulmuş olan dövizle askerlik başvurularının alınmasına yeniden başlanmıştır.

BAŞVURU ŞARTLARI:

Dövizle Askerlikle ilgili olarak 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun EK-1’inci maddesinin, 3 Ağustos 2018 (dahil) tarihli ve 30498 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, “ 7146 sayılı, Askerlik Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda yapılan Kanun değişiklikleri neticesinde;

1. Çin’de oturma ve çalışma izni ile işçi, işveren, meslek veya sanat mensubu statüsü ile bulunuyor olmak.

2. Dövizle askerlik hizmeti dışında diğer askerlik hizmet şekillerinden biri ile silahaltına alınmamış olmak.

3. Türkiye’de geçen süreler (Türkiye’ye yapılan kısa süreli ziyaret günleri çıkarılmalı) hariç toplam en az 3 yıl süreyle (1095 gün) yurtdışında çalışmış olmak,

4. 2.000 Avro karşılığı 2290.60 ABD Doları + banka transfer masrafı* konvertibl döviz miktarını temsilciliğimize nakit olarak tek seferde ödemek. (Sözkonusu tutar 31 Aralık 2019 tarihine kadar geçerlidir)

(2019 yılı için belirlenen banka transfer ücreti Başkonsolosluğumuz için 60 ABD Dolarıdır. Sözkonusu transfer ücreti, işlem yapılan temsilciliklerimize göre farklılık göstermektedir.)

5. Başvuru sırasında yabancı ülkelerde sahip olduğu işçi, işveren, meslek veya sanat mensubu statüsünü muhafaza etmek.

6. Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için yükümlülerin başvurabilecekleri 38 yaş sınırı kaldırılmıştır.

7.Yeni yasa çerçevesinde Yükümlülere Millî Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi alma şartı getirilmiştir.

Dövizle askerlik hizmeti başvuru şartlarını sağlayan yükümlüler, öncelikle Dövizle Askerlik Uzaktan Eğitim Portalı Kullanım Kılavuzu’nda anlatılan uzaktan eğitimi tamamlamaları daha sonra Başkonsolosluğumuza başvurmaları gerekmektedir. Uzaktan eğitim tamamlanmadan ve başvuru için gerekli belgeler eksiksiz olarak ibraz edilmeden başvurunun işleme alınması mümkün olamamaktadır.DÖVİZLE ASKERLİK UZAKTAN EĞİTİM PORTALI KULLANIM KILAVUZU:

Sözkonusu uzaktan eğitim portalına erişim adresi

https://dovizle.msb.gov.tr Portala kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılacaktır.

Uzaktan eğitimini tamamlayan yükümlüler, Başkonsolosluğumuza aşağıdaki belgelerle şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1. Dövizle Askerlik Başvuru Dilekçesi

2. Firma Faaliyet Belgesi (Business License/营业执照)

3. İşçi/Çalışanlar için
Çalıştığınızfirma/kurum ile aranızda imzalamış olduğunuz sözleşme-contract-跟公司签的合同 /Eğer firma sahibi iseniz firmanın size ait olduğunu ve
işyerini fiilen çalıştırdığınızı kanıtlayan belgeler
证明您是公司法人代表的文件--外国(地区)企业常驻代表机构登记证或营业执照

4.İşçi/çalışanlar için: a) Çalıştığınızfirmada/kurumda ne kadar süredir çalıştığınızı ve görevinizi belirten,firmanın/kurumun antetli kağıdına yazılmış ve imzalanmış ve mühürlenmişreferans mektubu/İş yazısı (Employment Certificate-就业证明) (Türkçe veya İngilizce) ve,

b) Çalıştığınız yıllar içinde tüm aylar için maaşınızın ödendiğine ilişkin maaş bordrosu veya maaşınızın hesabınıza yattığına dair banka dekontları-公司出具的工资证明或银行流水展示工资情况

5. Çalışma izin belgesi (alien employment permit/foreigner’s work permit-
外国人工作许可证) aslı/asılları ve fotokopisi

6.Eski ve yeni T.C. pasaportunun/yabancı pasaportlarının aslı veişlem görmüş bütün sayfalarının ‘original size’ fotokopisi
(所有旧护照与现护照使用页面的复印件) (oturum izin belgesi vevizeler ilegiriş çıkış mühürlerinin bulunduğu bütün sayfalar)

7. Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi-身份证原件和复印件1

8.Askerlik durum belgesi (E-devlet kapısından barkodlu belge olarak çıktısını alabilirsiniz. Eğer e-devlette görülemediyse, askerlik durumunuzu bağlı bulunduğunuz askerlik şubesini arayaraköğrenmenizve Başkonsolosluğumuza sözlü olarak iletmeniz yeterli olacaktır.)

9.En son mezun olduğunuz okuldan alınan mezuniyet belgesi.( E-devlet kapısından barkodlu belge olarak da çıktısını alabilirsiniz)

10. Yurda giriş çıkış tarihlerini gösteren belge (E-devlet kapısından barkodlu belge olarak çıktısını alabilirsiniz)

11. 4 adet fotoğraf


ÖDEME:

Dövizle askerlikten yararlanma şartlarını taşıdıkları Başkonsolosluğumuzca tespit edilen yükümlülerin ödemeleri Başkonsolosluğumuzca 2350.60 ABD Doları olarak nakit tahsil edilecektir. Söz konusu ödeme miktarı 31 Aralık 2019 tarihine kadar geçerlidir.


EK BİLGİLER:

  1. Dövizle askerlik hizmeti hakkında merak edilen konular, Askeralma Genel Müdürlüğüne ait “http:// www.asal.msb.gov.tr” internet adresinde yer alan sıkça sorulan sorular bölümünden öğrenilebilir.

Melih Bora Kerimoğlu Başkonsolos
Pazartesi - Cuma

09:00 - 12:00 / 13:30 - 17:30

Bilgi taleplerinin, acil durumlar dışında, e-posta kanalıyla yapılması önemle rica olunur.
31.12.2018 1.1.2019 Yeni Yıl
4.2.2019 9.2.2018 Bahar Bayramı (Çin Yeni Yılı)
5.4.2019 5.4.2019 Mezar Ziyareti Günü
1.5.2019 1.5.2019 Emek Günü
4.6.2019 4.6.2019 Ramazan Bayramı (Guanco'da bayramın ilk günü)
7.6.2019 7.6.2019 Ejderha Kayığı Bayramı
10.8.2019 10.8.2019 Kurban Bayramı
13.9.2019 13.9.2019 Güz Ortası Bayramı ve ÇHC Ulusal Günü
1.10.2019 7.10.2019 Çin Ulusal Günü
29.10.2019 29.10.2019 Cumhuriyet Bayramı