Türkiye Cumhuriyeti

T.C.Guanco Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Adres Beyanı Konusunda Ysk Duyurusu , 24.03.2015

Yüksek Seçim Kurulu’ndan (YSK) alınan ve örneği ekte yer alan duyuruda, 8 Kasım 2014-10 Mart 2015 tarihleri arasında adres beyanında bulunan bazı vatandaşlarımızın (adres beyanlarını bağlı bulundukları temsilcilikler dışındaki temsilciliklere yapanların) oy kullanacağı yer olarak adresinin bağlı olduğu temsilcilik bilgisi yerine adres beyanında bulunduğu temsilciliğin kaydedildiğinin tespit edildiği, bu şekildeki hatalı kayıtların, seçmen kütükleri askıya çıkarıldığı için YSK tarafından resen düzeltilemeyeceğinden, seçmenlerin www.ysk.gov.tr adresinden kayıtlarını ve oy kullanacakları temsilcilik bilgilerini kontrol ederek, kaydı olmayan ya da bu şekilde temsilcilik bilgisinde yanlışlık olan vatandaşlarımızın askı süresi bitimine (27 Mart 2015 Cuma günü Türkiye saati ile saat 17.00) kadar en yakın temsilciliğe başvurarak Adres Beyan Formu doldurmaları gerektiği belirtilmektedir.


İlgili Dosyalar :

- YSK Duyurusu.pdf