Türkiye Cumhuriyeti

T.C.Guanco Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Kara Taşıtları-yönetmelik Değişikliği , 27.10.2015

Türkiye gümrük bölgesine götürülen kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları yirmi dört (24) ay, binek ve yük hayvanları ile bu hayvanların çektikleri taşıtlar altı (6) ay vergiden muaf tutulacaktır.