Türkiye Cumhuriyeti

T.C.Guanco Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Adres Beyan Formunun İletilmesi İşlemlerine İlişkin İdari Para Cezalari , 08.04.2016

Mevzuat gereği, yurtdışındaki vatandaşlarımızın adres bilgilerinin "Adres Beyan Formu" tanzim edilmek suretiyle kayıt altına alınması gerekmekte olup, Devletimizin sunduğu hizmetlerin aksamaması için yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın adres bilgilerinin güncel tutulması önem arzetmektedir.

Buna göre, görev bölgemizde ikamet eden vatandaşlarımızın, "Adres Beyan Formu”nu Başkonsolosluğumuza teslim etmeleri/göndermeleri gerekmektedir. (Guanco Başkonsolosluğumuzun görev alanı Guangdong, Fujian, Guangxi, Hainan; Şanhay Başkonsolosluğumuzun görev bölgesi Anhui, Jıangsu, Zhejiang; sözkonusu bölgeler dışında kalan tüm ÇHC Anakarası Pekin Büyükelçiliğimiz görev bölgesidir).

27.01.2016 tarihinde yürürlüğe giren yeni yasal düzenleme çerçevesinde, anılan tarihten itibaren adres değişikliğini yasal süresi içinde (5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 51. maddesi uyarınca, 20 iş günü) bildirilmesi zorunlu olmuştur. Yasal süre içerisinde adres beyanınında bulunmayanlardan idari para cezası alınmaktadır. 

Saygıyla duyurulur.”