Türkiye Cumhuriyeti

T.C.Guanco Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Yeni E-pasaport Başvuruları , 02.11.2016

Yeni e-pasaport başvurularında vatandaşlarımızın parmak izlerinin alınarak e-pasaport tanzimi sırasında pasaport çiplerine kaydedilmesine dayalı uygulama Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 29 Ekim 2016 tarihi itibariyle devreye alınmıştır. Bu nedenle, yeni pasaport alma veya pasaport yenileme başvuruları çerçevesinde parmak izi taranması anılan tarihten itibaren zorunlu hale gelmiştir.  

Başkonsolosluğumuzda parmak izi taranabilmesine yönelik teknik altyapı oluşturulana kadar e-pasaport başvuruları alınamayacak olup, acil durumlar için vatandaşlarımıza tek kullanımlık ve kısıtlı geçerlilik süresine sahip geçici pasaport verilebilecektir.

Başkonsolosluğumuzdaki söz konusu teknik altyapı kurulmasını müteakip vatandaşlarımıza yeni bir duyuru ile bilgi verilecektir.

Saygıyla duyurulur.