Türkiye Cumhuriyeti

T.C.Guanco Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

ÇHC Vatandaşlarının Çalışma Meşruhatlı Vize Başvurusu, 21.10.2013

- Türkiye’ye çalışmak üzere gidecek ÇHC vatandaşlarının çalışma izni ve vize işlemleri için yapılması gerekenler nelerdir?

4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun uyarınca, çalışma amacıyla ülkemize gidecek yabancıların, çalışma izni ve vizesi başvurularını, uyruğunda bulundukları ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine, diğer tüm vize başvuruları gibi şahsen yapmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında, Türkiye’deki ilgili firma tarafından Başkonsolosluğumuza hitaben yazılmış davet mektubunun aslının ibraz edilmesi yeterli olacaktır.

İlgili mevzuat uyarınca, çalışma izin başvurularının çalışma meşruhatlı vize başvuruları ile aynı anda yapılması ve aynı anda sonuçlandırılması kuralı getirilmiştir. Bu sebeple, Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesine çalışma vizesi başvurusu yapıldıktan sonra 10 iş günü içinde, 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun Uygulama Yönetmeliğinde talep edilen form ve belgelerin asıllarının işveren firma tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına iletilmesi gerekmektedir. Sözkonusu izin için gerekli belgeler hakkındaki bilgi notunu ve başvuru formu örnekleri, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının www.csgb.gov.tr adresli internet sayfasında yer alan "Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun" başlığı altından temin edilmesi mümkündür.

Çalışma vizesi başvuruları ülkemizdeki ilgili makamlardan alınacak yanıta göre sonuçlandırılmaktadır. Dolayısıyla sözkonusu vizenin temini bir ila üç aylık bir süre gerektirebilmektedir.

Çalışma izni belgesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilmektedir. Sözkonusu iznin çıkmasının ardından Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesi tarafından izin sahibi ÇHC vatandaşının Türkiye’ye gidişini teminen çalışma vizesi verilmektedir.

Gereken evraklar:

1. Başvuru sahibi tarafından Türkçe, İngilizce veya pinyin “拼音” olarak doldurulacak olan Başvuru Formu

2. Talep edilen vize süresinden asgari 90 gün daha uzun geçerlilik süresine sahip 1 sayfası arkalı önlü boş olan pasaport ve 1 adet fotokopisi

3. Türkiye’deki firma veya işveren tarafından hazırlanan Başkonsolosluğumuza muhatap Türkçe firmanın antetli kağıt üzerine hazırlanmış başvuran kişinin isminin, pasaport numarasının, Türkiye’de kalacağı tarihlerin ve Türkiye’de hangi pozisyonda çalışacağının net bir şekilde içeren şirket yetkilisinin (firmanın) kaşeli (mühürlü) imzalı davet mektubu (Faks veya e-posta yoluyla iletilen davet mektupları işleme alınmamaktadır)

4. Başvuran kişinin kendi firması (yetkilileri) tarafından hazırlanan Başkonsolosluğumuza muhatap, kişinin Türkiye’de hangi tarihler arasında çalışacağını gösteren imzalı mühürlü yazısı

5. Daha önce başvuru sahibi Türkiye’de bulunulmuş ise Türkiye’den alınmış ikamet tezkereleri

6. Mevcut ise iki tarafça yapılmış olan iş akdi

7. Başvuru sahibinin eski pasaportu ve/veya eski vize örnekleri

8.Başvuru sahibinin ÇHC Kimlik Kartı ve 1 adet fotokopisi

9. Bir adet vesikalık fotoğraf

 

2013 yılı için vize harç bedeli: 500 RMB + 375 RMB = 875 RMB