Türkiye Cumhuriyeti

T.C.Guanco Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

Eğitim Amaçlı Türkiye'ye Gitmek İsteyen ÇHC Vatandaşlarının Vize Başvurusu, 21.10.2013

- Dil öğrenmek amacıyla Türkiye’ye gitmek isteyen ÇHC vatandaşlarının öğrenim vizesi alabilmek için ibraz etmesi gereken belgeler nelerdir?

1. Başvuru sahibi tarafından Türkçe, İngilizce veya pinyin “拼音” olarak doldurulacak olan Başvuru Formu

2. Dil kursu ön kayıt belgesinin aslı

3. Mezuniyet belgesi/diploma

4. Kurs kayıt ücretinin ödendiğine dair banka dekontu

5. Başvuran kişinin anne ve babası veya yakınlarına ait banka hesap özeti ve sözkonusu kişiler tarafından düzenlenen, noter onaylı ve İngilizce tercümesi yapılmış başvuru sahibinin masraflarının karşılanacağına dair belge (ekonomik garanti belgesi)

6. Başvuran kişinin suç kaydı bulunmadığına dair noter onaylı sabıka kayıt belgesi

7. Sağlık belgesi

8. Pasaportun aslı ve bir adet fotokopisi

9. Bir adet vesikalık fotoğraf

Not: Dil öğrenimi amaçlı vize başvuruları 6-8 hafta içinde sonuçlanmaktadır.

 

2013 yılı için tek giriş  vize harç bedeli: 375 RMB