Türkiye Cumhuriyeti

T.C.Guanco Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

Özel Öğrencilik Tanıma ve Öğrenciliğe Bağlı Askerlik Tecili, 22.11.2013

Türk Vatandaşları, Başkonsolosluğumuzda yaptıracakları tüm işlemler için öncelikle Başkonsolosluğumuza kayıt olması gerekmektedir. Kayıt için gereken belgeler:

1. Başvuru Formu (Başkonsolosluğumuzca verilecektir)

2. Nüfus Cüzdanı, Pasaport ve vizelerinin fotokopisi

3. 1 adet fotoğraf

 

Özel Öğrencilik Tanıma ve Askerlik Tecil İşlemleri

Kendi imkânlarıyla yurtdışında ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrenim gören vatandaşlarımızın özel öğrencilik ve askerlik tecil işlemleri için gereken belgeler:

1. Başvuru Dilekçesi

2. Okul Kayıt Belgesi (Kimlik bilgileriniz, kayıt tarihiniz, hangi bölümde öğrenim göreceğiniz, ne kadar süre öğrenim göreceğinizi gösteren Okul tarafından verilen Kayıt Belgesi)

3. Okul tarafından verilecek öğrenci belgesi (ilk defa başvurularda kayıt olunca, daha önce başvuru yapılmışsa düzenli olarak 6 ayda bir iletilmesi gerekmektedir)

4. Ders notu çizelgesi (Transkript) (ilk defa başvurularda birinci dönemden sonra, daha önce başvuru yapılmışsa düzenli olarak 6 ayda bir iletilmesi gerekmektedir)

5. Lise Mezuniyet Diplomasının aslı veya noter onaylı örneğiyle 2 adet fotokopisi

6. ÖSS/ÖYS/YGS/LYS sınav sonuç belgesi (geçerlilik süresi 2 yıl olduğundan ötürü en geç okula kayıt yaptırdığınız tarihten önceki 2 yıla ait olması gerekmektedir. Örneğin: 2013 yılında okula kayıt yaptırdıysanız, 2011 yılı ve sonrası bir sınavın sonuç belgesini ibraz etmeniz gerekmektedir)(Lisans öğrenimi için belirtilen sınavlardan Lise’ deki bölüm barajının aşılmış veya üstü bir not alınmış olması gerekmektedir)

7. Pasaport ve Nüfus Cüzdanının aslıyla 2 adet fotokopisi

8. Askerlik Durum Belgesi

9. 4 adet vesikalık fotoğraf

Not: Başkonsolosluğumuza başvuru yapıldıktan sonra başvuru sahipleri, her öğretim yılı veya sömestr başında okul kayıt belgelerini, yılsonunda da başarı belgelerini temsilciliğimize göndermek zorundadır. Öğrenim kurumuna devam etmeyen veya belgelendirmeyen ve üst üste iki yıl başarısız duruma düşen öğrencilerin ilişkileri kesilir. Daha ayrıntılı bilgi veya sorularınız için “consulate.guangzhou@mfa.gov.tr adresine e-posta ile başvurulması mümkündür.

 

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

1) Başvurudan Önce Bilgi Edinme / Denklik

- Çin Halk Cumhuriyeti’ndeki eğitim sistemi, lisans ve lisansüstü öğrenime kayıt-kabul ve vize şartları ÇHC’nin Büyükelçilik veya konsolosluklarından öğrenilmelidir

- Öğrenim görülecek kurumun vereceği diploma ve derecesi denkliğinin ülkemizde tanınıp tanınmadığı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından (YÖK’ten) öğrenilmelidir

- Yurt dışından alınan yükseköğretim diplomalarının denkliği YÖK tarafından yapılmaktadır. (2547 sayılı Kanun’un 7/p maddesi)

- Yurt dışında öğrenim yapacak veya yapmakta olanların özel öğrenciliklerinin tanınması, onların yurt dışında aldıkları diploma ve derecelerinin denkliklerinin ülkemizde mutlaka tanınacağı anlamına gelmez

2) Özel Öğrenciliği Tanınanların Yükümlülükleri

- Her öğretim yılı başı ve sonunda öğrenim durumu hakkında Başkonsolosluğumuza bilgi verilmelidir

- Adres değişikliği, öğrenimin yarıda bırakılması, mezun olunması durumu Başkonsolosluğumuza bildirmelidir

3) Kimlerin Öğrenciliği Tanınmaz

* Çin Halk Cumhuriyeti’nce tanınmamış olan kurumlarda öğrenim görenlerin

* Açık yükseköğretim yapan veya devam zorunluluğu bulunmayan kurumlara kayıtlı olanların

* Askerlikleri ertelenemeyenler ile askerliğini yapmamış olanlardan bitirdikleri öğrenim seviyesi ile aynı veya daha alt seviyede bir öğrenim görmek isteyenlerin

* Devlet memuru olanların

4) Kimlerin Öğrencilikle İlişiği Kesilir

- Lisans öğrenimi görenlerin 29; lisansüstü öğrenim görenlerin 35 yaşını doldurdukları yılın sonunda

- Öğrenimini tamamlayanların

- İki yıl üst üste başarısız duruma düşenlerin

- Öğrenimi bırakanların

- Öğrenim durumunu belgelendirmeyenlerin

- Öğrenimlerini yönetmelikte belirtilen sürelerde tamamlayamayanların

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı veya öğrencilik onur ve saygınlığını kıracak davranışta bulunanların

- Mevzuata göre ülke için zararlı sayılan fiil ve hareketlerde bulunan veya bu çeşit faaliyetlere katıldıkları belirlenenlerin

- Öğrenim gördüğü kurumun kurallarına aykırı hareketinden dolayı öğrenim kurumuyla ilişiği kesilenlerin

- Öğrencilik dışında bir işle meşgul olanların

5) Askerlik İşlemleri

* Türkiye’ye izinli gideceklerin mağdur olmamaları için askerlik tecil ve pasaport uzatımı işlemlerini temsilciliğimizde yaptırmaları gerekir.

* Bakaya durumuna düşenlerin askere sevklerini yeniden tehir ettirebilmeleri için savunmalarını konsolosluk vasıtasıyla bağlı bulundukları askerlik şubesine göndermeleri, savcılıktan kovuşturmaya yer olmadığı veya mahkemelerden alınacak beraat kararı verilmesi hâlinde, bu karar ve yeni tarihli Öğrenim Durum Belgesi (Akseptans) ile sevk tehir tekliflerini yaptırmalıdırlar

* Askerlik ertelemelerinde;

- Dil öğrenimi için 1 yıl süre verilir. Özre dayalı olarak bu süre 6 ay uzatılabilir.

- Hazırlık veya telâfi öğrenimi yapanlara bir yıl süre verilir. Hazırlık sınıfları ile intibak programlarında geçirilen süreler, azamî öğrencilik sürelerine dâhil değildir

- Lisans öğrenimi için okulların normal süresi kadar izin verilir. Ancak özre dayalı olarak bu süre 2 yıl uzatılabilir

- Yüksek lisans öğrenimi için 2 yıl süre tanınır. Özre dayalı olarak bu süre 1 yıl uzatılabilir

- Doktora düzeyindeki öğrenimler için 3 yıllık süre tanınır. Özre dayalı olarak bu süre 2 yıl uzatılabilir

- Kayıtları dondurulanların bu süreleri, tam yıla tamamlanarak azamî öğrencilik süresine eklenir. Bu süre, iki yılı veya dört dönemi geçemez (Asker Alma Yönergesi)

-Staj yaptıklarını belgelendirenlere 1 yılı geçmemek üzere staj izni verilir

- Ülkemizde açık öğretim ön lisans ve lisans programlarından birine kayıtlı öğrenci olmak yurt dışında örgün öğrenim yapmaya engel teşkil etmez. Ancak bu durumdaki öğrencilerin askerlik işlemlerinin yurt dışında öğrenim gördükleri örgün yükseköğretim kurumuna göre yürütülmesi gerekir. (YÖK Yürütme Kurulu Kararı)

6) Dal, Okul ve Ülke Değişikliği

Ülke, Okul ve Dal değişikliklerinde ilgili Yönetmeliğin 20. maddesi hükümlerine titizlikle uyulmalıdır