Türkiye Cumhuriyeti

T.C.Guanco Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlarımızın Ülkemizde Yapılacak Seçimlerde Oy Kullanabilmeleri İçin Adres Kayıtlarını Güncellemeleri , 25.11.2013

DUYURU

 

Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlarımızın Ülkemizde Yapılacak Seçimlerde Oy Kullanabilmeleri İçin Adres Kayıtlarını Güncellemeleri Gerekmektedir.

6304 sayılı "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 18 Mayıs 2012 tarihinde yürürlüğe girmesiyle birlikte, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın gümrük kapılarında oy kullanabilmelerinin yanısıra, yurtdışı seçmen kütüklerine kaydolmaları kaydıyla, dış temsilciliklerimizde açılması öngörülen sandıklarda da oy kullanabilmelerinin önü açılmıştır.

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın ülkemizde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi, genel seçimler ve halk oylamalarında oy kullanabilmeleri amacıyla, seçmen kütüklerinin hazırlanmasında Adres Kayıt Sisteminde (AKS) mevcut veriler esas alınacaktır. Başkonsolosluğumuz görev bölgesinde fiilen ikamet etmekte olan, ancak adres güncellemesini yapmayanların T.C. Guanco Başkonsolosluğunda oy kullanmaları mümkün olamayacaktır.

Bu çerçevede, seçmen kütüklerinin sağlıklı bir şekilde oluşturulabilmesi amacıyla, görev bölgemizde ikamet eden ve henüz adres beyanında bulunmamış veya adresinde değişiklik meydana gelmiş olan vatandaşlarımızın adreslerinin AKS’ye kaydedilmesini teminen en kısa zamanda Başkonsolosluğumuza müracaat ederek Adres Beyan Formu doldurup imzalamaları gerekmektedir.

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.

 

T.C. Guanco Başkonsolosluğu