Türkiye Cumhuriyeti

T.C.Guanco Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Yeni Tip Sürücü Belgeleri Hakkında Duyuru , 18.01.2016

Yeni tip sürücü belgeleri, 1/1/2016 tarihinden itibaren düzenlenmeye başlamış olup, bundan böyle eski tip sürücü belgesi düzenlenmeyecektir.

Bu çerçevede, halihazırda eski tip Türk sürücü belgesi sahibi olan vatandaşlarımızın, söz konusu sürücü belgelerini 2020 yılı sonuna kadar
yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirmeleri gerekmektedir.
31/12/2020 tarihine kadar değiştirilmeyen eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılacaktır.

Yurtdışı temsilciliklerimizde gerekli olan teknik alt yapı henüz hazır olmadığı için, değiştirme müracaatlarının Büyükelçilikler veya Başkonsolosluklara yapılabilmesi bu aşamada mümkün değildir.

Yeni tip sürücü belgesi almak, değiştirmek ve yenilemek isteyen vatandaşlarımızın, işlemlerini Türkiye’de yaptırmaları gerekmektedir. Vatandaşlarımız bu amaçla  www.surucurandevu.egm.gov.tr   adresi kanalıyla istedikleri trafik tescil biriminden randevu alabileceklerdir.

Tanzim edilen yeni tip sürücü belgeleri yurt dışı adreslere gönderilemeyeceğinden, müracaatlarda yurt dışı adresi kabul edilemeyecektir.  

Not: 1/1/2016 tarihinden önce düzenlenen sürücü belgelerinde veya sürücü sağlık raporunda sürücü ile ilgili bir şerh varsa, tereddüt edilen durumlarda yeniden sürücü sağlık raporu istenebilecektir.

Sürücü belgesi veya sağlık raporunda “özel tertibatlı araç” vb. şerhlerin bulunduğu durumlarda ise yeniden sürücü sağlık raporu verilmesi zorunlu olacaktır.

Saygıyla duyurulur.