Türkiye Cumhuriyeti

T.C.Guanco Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Öğrenciler (üniversite Öncesi Dahil) İçin "harçsız Pasaport" İmkanı , 10.05.2016

492 Sayılı Harçlar Kanunu’nun Md. 85/b ve Md. 85/h hükümleri uyarınca, yurtdışında okuyan öğrencilerimizin
yararlanabilecekleri “harçsız pasaport” imkânına dair bilgiler ve uygulama esasları aşağıda sunulmuştur.

 

I) GENEL ESASLAR:

 

“Harçsız pasaport” imkânından yararlanılabilmesi için, yurtdışında öğrenim görülen eğitim kurumundan alınacak öğrenci belgesinin ibrazı gerekli olacaktır. 

Yurtdışında herhangi bir kurs, seminer, sertifika tamamlama, bağımsız staj vb. çalışma yapan vatandaşlarımızın “harçsız pasaport” imkânında yararlanmaları mümkün değildir.

“Harçsız pasaport” uygulamasında, pasaport cüzdan bedeli her halükarda tahsil edilmektedir.

 

II) 25 YAŞINI DOLDURMAMIŞ OLANLAR:

 

Kapsam: Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve yükseköğretim öğrencileri.

 

Şartlar: Oturum izni sağlayan
herhangi bir vize türü temelinde yurtdışında ikamet ediyor olmak. (Örneğin, ailesiyle birlikte yurtdışında yaşayan küçükler veya öğrenci vizesiyle okuyanlar veya çalışma izni temelinde ikamet ediyorken bir yandan da öğrenim görenler vb.)

 

Uygulama esasları:

a)Reşit olmayanlar için en fazla beş yıl geçerli pasaport düzenlenecektir.

b)Reşit olanlar için, 25 yaşını dolduracakları tarihe kadar geçerli pasaport düzenlenecektir.

 

III) 25 YAŞINI DOLDURMUŞ OLANLAR:

 

Kapsam: Yurtdışına münhasıran öğrenim amacıyla gitmiş olan öğrenciler.

 

Şartlar:  Öğrenci vizesi temelinde yurtdışında oturum izni almış olmak.

 

Uygulama esasları:

a)6 aydan az öğrenim süresi için 6 aylık pasaport harcı muafiyeti,

b)6-12 ay arası öğrenim süresi için 1 yıllık pasaport harcı muafiyeti,

c)12 aydan fazla öğrenim süresi için 2 yıllık pasaport harcı muafiyeti tanınacaktır.

 

ç)Bu gruba dâhil 25 yaşını doldurmuş öğrenciler, harç muafiyeti tanınan dönemden daha uzun süreli pasaport talep etmeleri halinde, hak ettikleri sürenin dışında kalan süre için gerekli olan harcı ödedikleri takdirde, talep ettikleri süre kadar geçerli pasaport alabileceklerdir.

 

Saygıyla duyurulur.